oferta


"Produkty"

Żelazostopy to stopy żelaza z innymi pierwiastkami, służą do odtleniania i odgazowania stali i wprowadzania do niej dodatków stopowych. Żelazostopy i inne dodatki metalurgiczne decydują o jakości i ostatecznych parametrach produktów powstających w hutach. Wykorzystuje się je także do modyfikacji i sferoidyzacji żeliwa.

 

 

copyright 2013 Huta Łaziska SA

Kontakt +48 32 324 71 00, +48 32 224 15 00
ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne
Klauzala Informacyjna Ogólna                 TUV9001