o nas


Huta Łaziska S.A. to huta wyspecjalizowana w produkcji żelazostopów – niezbędnych w procesach stalowniczych i odlewniczych. Posiada ugruntowaną pozycję na rynkach krajowych i zagranicznych. W ciągu ostatnich kilku lat zasadniczą część produkowanych żelazostopów Huta kieruje na eksport. Posiada koncesję na obrót energią elektryczną.

 

HISTORIA
 

1916

Z inicjatywy księcia von Pless, Jana Henryka XV Hochberga rozpoczęto w Łaziskach Górnych budowę elektrowni i huty elektrotermicznej, mającej zaspokajać zapotrzebowanie okolicznych kopalń na karbid. W początkowym okresie w węglik wapnia (karbid) zaopatrywano przede wszystkim kopalnie księcia pszczyńskiego.

 

1917

Uruchomiono produkcję karbidu.

 

1918

Elektrownię wraz z fabryką karbidu zarejestrowano w rejestrze przemysłowym jako firmę Kraft und Schmelzwerke „Prinzegrube" Aktiengezellschaft (Elektrownia i karbidownia kopalni „Książątko").

 

1919

Szwajcarska firma „Elektrochemie AG – Schaffhausen", w której decydujący głos posiadał książę pszczyński zakupuje wszystkie akcje spółki Kraft und Schmelzwerke "Prinzegrube" Aktiengezellschaft.

 

Rozpoczęcie dostaw karbidu do szeregu kopalń zagłębia górnośląskiego.

 

1920

Rozpoczęcie produkcji żelazostopów dla potrzeb górnośląskich hut stali. Profil produkcji huty to żelazokrzem, żelazochrom, żelazoglinokrzem, cement szybkowiążący oraz korund.

 

1924

Zmieniono nazwę spółki Kraft und Schmelzwerke "Prinzegrube" Aktiengezellschaft na „Zakłady Elektro Spółka z ograniczoną poręką".

 

1926

Poprawa koniunktury i napływ kapitału szwajcarskiego rozszerzają asortyment i zwiększają wielkość produkcji, a także wprowadzają nowe rozwiązania do procesu produkcyjnego.

 

1929

Zakłady Elektro w Łaziskach Górnych otrzymują złoty medal na Krajowej Powszechnej Wystawie w Poznaniu za  wytwórczość stopów żelaza i za działalność eksportową.

 

1946

Po II wojnie światowej następuje nacjonalizacja Zakładów „Elektro”,

 

1949

Podział na Elektrownię Łaziska" i Hutę Łaziska"- z wielobranżowych zakładów „Elektro" wyodrębniono wydziały produkujące żelazostopy i utworzono samodzielne przedsiębiorstwo „Huta Łaziska", ukierunkowane wyłącznie na produkcję żelazostopów.

 

1953

Uruchomiono produkcję żelazostopów w piecach łukowo – oporowych na piecowni  drugiej.

 

1963

Przekazano do eksploatacji nowocześnie wyposożoną piecownię trzecią.

 

1971

Oddano czwartą piecownię wyposażoną w instalację odpylania spalin i gazów poreakcyjnych.

 

1975

Przeprowadzono modernizację piecowni pierwszej.

 

1987

Uruchomiono instalację odpylania spalin dla piecowni pierwszej.

 

1990

Uruchomiono zamknięty obieg wody technologicznej i stację uzdatniania wody.

 

1994

Podłączono pozostałe piecownie do instalacji odpylania spalin i gazów poreakcyjnych.

 

1997

Przekształcono przedsiębiorstwo państwowe w spółkę akcyjną.

 
2005

Uruchomiono nowoczesną dwustopniową linię kruszenia, rozsiewania i konfekcjonowania żelazostopów.

 

2008

Uruchomiono zamknięty obieg wody chłodzącej piece z wykorzystaniem uzyskanego ciepła do ogrzewania zakładu i produkcji ciepłej wody użytkowej.

 

Prowadzone jest ciągłe doskonalenie procesu produkcyjnego w zakresie technologii,  poprawy efektywności wykorzystania surowców i energii oraz w zakresie minimalizowania wpływu prowadzonej produkcji na środowisko. 

copyright 2013 Huta Łaziska SA

Kontakt +48 32 324 71 00, +48 32 224 15 00
ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne
Klauzala Informacyjna Ogólna                 TUV9001