Przetargi


Huta Łaziska S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 ogłasza przetarg nieograniczony na :

„Ogumowanie obręczy kół jezdnych maszyn załadowczych"

 

Przetarg realizowany jest na podstawie art. 701-5 kodeksu cywilnego.

 

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w postępowaniu przetargowym zapraszamy do siedziby spółki (adres jw.) – Sekretariat I piętro, do podpisania dokumentu pod nazwą „Zobowiązanie do zachowania poufności”.

 

Otwarcie ofert odbędzie się 20.04.2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie Huty Łaziska S.A. w upadłości układowej w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23,  I piętro.

 

Termin składania ofert do dnia 20.04.2017 r. do godz. 12:00 w siedzibie Huty Łaziska S.A. w upadłości układowej przy ul. Cieszyńskiej 23,

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy.

 

Załączniki:

SIWZ
Załącznik nr 1 wzór oferty
Załącznik nr 2 oświadczenie
Załącznik nr 3 oświadczenie 
Załącznik nr 4 wzór umowy
Załącznik nr 5 wzór zamówienia Załącznik nr 6 umowa o zachowaniu poufności

 

 

 


 

 

 

Huta Łaziska S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 ogłasza przetarg nieograniczony na :

„Wykonanie części remontowych metodą obróbki skrawaniem"

 

Przetarg realizowany jest na podstawie art. 701-5 kodeksu cywilnego.

 

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w postępowaniu przetargowym zapraszamy do siedziby spółki (adres jw.) – Sekretariat I piętro, do podpisania dokumentu pod nazwą „Zobowiązanie do zachowania poufności”.

 

Otwarcie ofert odbędzie się 28.04.2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie Huty Łaziska S.A. w upadłości układowej w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23,  I piętro.

 

Termin składania ofert do dnia 28.04.2017 r. do godz. 12:00 w siedzibie Huty Łaziska S.A. w upadłości układowej przy ul. Cieszyńskiej 23,

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy.

 

Załączniki:

SIWZ
Załącznik nr 1 wzór oferty
Załącznik nr 2 oświadczenie
Załącznik nr 3 oświadczenie 
Załącznik nr 4 wzór umowy
Załącznik nr 5 wzór zamówienia Załącznik nr 6 umowa o zachowaniu poufności

 

 

 


 

 

 

! UWAGA ! Termin zakończenia ponizszego przetargu uległ zmianie ze względu na zmianę treści Załącznika nr 1 oraz SIWZ
 

Huta Łaziska S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 ogłasza przetarg nieograniczony na :

„Atestacja zawiesi łańcuchowych"

 

Przetarg realizowany jest na podstawie art. 701-5 kodeksu cywilnego.

 

Otwarcie ofert odbędzie się 31.03.2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie Huty Łaziska S.A. w upadłości układowej w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23,  I piętro.

 

Termin składania ofert do dnia 31.03.2017 r. do godz. 12:00 w siedzibie Huty Łaziska S.A. w upadłości układowej przy ul. Cieszyńskiej 23,

 

Załączniki:

SIWZ Atestacja zawiesi łańcuchowych
Załącznik nr 1 wzór oferty
Załącznik nr 2 oświadczenie
Załącznik nr 3 oświadczenie 
Załącznik nr 4 wzór umowy
Załącznik nr 5 wzór zamówienia

 

 

 

 

copyright 2013 Huta Łaziska SA

Kontakt +48 32 324 71 00, +48 32 224 15 00
ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne
TUV9001