Przetargi


Huta Łaziska S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 ogłasza przetarg nieograniczony na :

„Przegląd i pomiary diagnostyczne wyłączników średniego napięcia typu SCI-4 produkcji ZWAR w rozdzielni 6kV SRT-1, SRT-2, SRT-3 i SRT-4"

 

Przetarg realizowany jest na podstawie art. 701-5 kodeksu cywilnego.

 

Otwarcie ofert odbędzie się 22.05.2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie Huty Łaziska S.A. w upadłości układowej w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23,  I piętro.

 

Termin składania ofert do dnia 22.05.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Huty Łaziska S.A. w upadłości układowej przy ul. Cieszyńskiej 23, Sekretariat I piętro.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy.

 

Przetarg ten nie jest przetargiem organizowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.).

 

Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji:
Pan Tomasz Kopytko tomasz.kopytko@realloys.pl , tel. + 48 32 324 71 38.

Załączniki:

SIWZ Załącznik nr 1 wzór oferty Załącznik nr 2 oświadczenie Załącznik nr 3 oświadczenie 2 Załącznik nr 4 wzór zamówienia Załącznik nr 5 umowa o zachowaniu poufności Załącznik nr 6 wzór umowy Załącznik nr 7 oświadczenie Załącznik nr 8 oświadczenie

 

 

 


Huta Łaziska S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 ogłasza przetarg nieograniczony na :

„Remont Akcelatora nr 1 na Stacji Odnowy Wody Huty Łaziska SA"

 

Przetarg realizowany jest na podstawie art. 701-5 kodeksu cywilnego.

 

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w postępowaniu przetargowym zapraszamy do siedziby spółki (adres jw.) – Sekretariat I piętro, do podpisania dokumentu pod nazwą „Umowa o zachowaniu poufności”.

 

Otwarcie ofert odbędzie się 05.04.2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Huty Łaziska S.A. w upadłości układowej w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23,  I piętro.

 

Termin składania ofert do dnia 05.04.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Huty Łaziska S.A. w upadłości układowej przy ul. Cieszyńskiej 23,

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy.

Załączniki:

SIWZ
Załącznik nr 1 formularz oferty
Załącznik nr 2 oświadczenie
Załącznik nr 3 oświadczenie 2
Załącznik nr 4 wzór umowy o zachowaniu poufności
Załącznik nr 5 projekt umowy

 

 


Huta Łaziska S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 ogłasza przetarg nieograniczony na :

„Ogumowanie obręczy kół jezdnych maszyn załadowczych"

 

Przetarg realizowany jest na podstawie art. 701-5 kodeksu cywilnego.

 

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w postępowaniu przetargowym zapraszamy do siedziby spółki (adres jw.) – Sekretariat I piętro, do podpisania dokumentu pod nazwą „Zobowiązanie do zachowania poufności”.

 

Otwarcie ofert odbędzie się 20.04.2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie Huty Łaziska S.A. w upadłości układowej w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23,  I piętro.

 

Termin składania ofert do dnia 20.04.2017 r. do godz. 12:00 w siedzibie Huty Łaziska S.A. w upadłości układowej przy ul. Cieszyńskiej 23,

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy.

 

Załączniki:

SIWZ
Załącznik nr 1 wzór oferty
Załącznik nr 2 oświadczenie
Załącznik nr 3 oświadczenie 
Załącznik nr 4 wzór umowy
Załącznik nr 5 wzór zamówienia Załącznik nr 6 umowa o zachowaniu poufności

 

 


 

 

 

Huta Łaziska S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 ogłasza przetarg nieograniczony na :

„Wykonanie części remontowych metodą obróbki skrawaniem"

 

Przetarg realizowany jest na podstawie art. 701-5 kodeksu cywilnego.

 

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w postępowaniu przetargowym zapraszamy do siedziby spółki (adres jw.) – Sekretariat I piętro, do podpisania dokumentu pod nazwą „Zobowiązanie do zachowania poufności”.

 

Otwarcie ofert odbędzie się 28.04.2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie Huty Łaziska S.A. w upadłości układowej w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23,  I piętro.

 

Termin składania ofert do dnia 28.04.2017 r. do godz. 12:00 w siedzibie Huty Łaziska S.A. w upadłości układowej przy ul. Cieszyńskiej 23,

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy.

 

Załączniki:

SIWZ
Załącznik nr 1 wzór oferty
Załącznik nr 2 oświadczenie
Załącznik nr 3 oświadczenie 
Załącznik nr 4 wzór umowy
Załącznik nr 5 wzór zamówienia Załącznik nr 6 umowa o zachowaniu poufności

 


! UWAGA ! Termin zakończenia ponizszego przetargu uległ zmianie ze względu na zmianę treści Załącznika nr 1 oraz SIWZ

 

Huta Łaziska S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 ogłasza przetarg nieograniczony na :

„Atestacja zawiesi łańcuchowych"

 

Przetarg realizowany jest na podstawie art. 701-5 kodeksu cywilnego.

 

Otwarcie ofert odbędzie się 31.03.2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie Huty Łaziska S.A. w upadłości układowej w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23,  I piętro.

 

Termin składania ofert do dnia 31.03.2017 r. do godz. 12:00 w siedzibie Huty Łaziska S.A. w upadłości układowej przy ul. Cieszyńskiej 23,

 

Załączniki:

SIWZ Atestacja zawiesi łańcuchowych
Załącznik nr 1 wzór oferty
Załącznik nr 2 oświadczenie
Załącznik nr 3 oświadczenie 
Załącznik nr 4 wzór umowy
Załącznik nr 5 wzór zamówienia

 

 

 

 

copyright 2013 Huta Łaziska SA

Kontakt +48 32 324 71 00, +48 32 224 15 00
ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne
Klauzala Informacyjna Ogólna                 TUV9001