O nasHuta Łaziska S.A. to huta wyspecjalizowana w produkcji żelazostopów – niezbędnych w procesach stalowniczych i odlewniczych. Posiada ugruntowaną pozycję na rynkach krajowych i zagranicznych. W ciągu ostatnich kilku lat zasadniczą część produkowanych żelazostopów Huta kieruje na eksport. Posiada koncesję na obrót energią elektryczną.

(więcej…)

Oferta


"Produkty"

Żelazostopy to stopy żelaza z innymi pierwiastkami, służą do odtleniania i odgazowania stali i wprowadzania do niej dodatków stopowych. Żelazostopy i inne dodatki metalurgiczne decydują o jakości i ostatecznych parametrach produktów powstających w hutach. Wykorzystuje się je także do modyfikacji i sferoidyzacji żeliwa.

 

(więcej…)

Proces karny

Proces karny w sprawie, w której pokrzywdzonym miała być Huta Łaziska definitywnie zakończony.

 

W dniu 28 października 2016 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach, Wydział II Karny po rozpoznaniu sprawy o sygnaturze akt II AKa292/16 na skutek apelacji prokuratora od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 15 października 2015 roku, sygn. akt V K 123/11 utrzymał w mocy zaskarżony wyrok uniewinniający wszystkich 4 oskarżonych.

 

 

(więcej…)
copyright 2013 Huta Łaziska SA

Kontakt +48 32 324 71 00, +48 32 224 15 00
ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne
Klauzala Informacyjna Ogólna                 TUV9001